PUPS

Onze doelstelling

Wij fokken volgens de reglementen van de ADRV e.V. in Duitsland.
Wij streven ernaar, om gezonde pups te fokken,
die qua anatomie/verschijning, aard en karakter beantwoorden aan het rasbeeld,
zoals dat wordt beschreven in de rasstandaard.
© Hanneke Kapteijns “Van Chika’s Erf”

Wachtlijst

Wij werken met wachtlijsten. 
Kijk op de pagina “planning” of er wel of niet ingeschreven kan worden.

Hoe werken wij

De 3 R’s vinden wij erg belangrijk voor moeder en pups: Rust, Regelmaat en Reinheid!
Wij denken dat iedere verantwoorde fokker en/of puppykoper zich hiervan bewust is.
De nieuwe puppybaasjes zijn welkom om hun pupje te bezoeken va. dat zij 4 weken oud zijn.
Vanaf de geboorte zijn de pups op onze website te bewonderen.

Uiteraard worden onze pups optimaal gesocialiseerd.
Met 8 weken mogen zij het nest verlaten. De pups zijn dan meerdere malen ontwormd, gechipt en geregistreerd bij een door de Nederlandse overheid aangewezen erkende databank, uiteraard hebben zij hun eerste puppyenting gehad.
Zijn in het bezit van een EU-paspoort en krijgen een stamboom van de ADRV e.V.
De pups zijn klinisch gekeurd en onderzocht door onze dierenarts.

Beide ouderdieren voldoen uiteraard aan de eisen van de rasvereniging en onze doelstelling!
Tevens hechten wij zeer grote waarde aan het stabiele en eerlijke karakter van onze honden!

Het belang van onze honden en pups staan altijd voorop en ik behoud mij het recht voor om te weigeren een pup aan u toe te wijzen wanneer ik het niet eens ben met de omstandigheden waarin de pup/hond terecht zal komen.
Hierover valt niet met mij te discussiëren!

Om verantwoord te fokken en mijn pupkopers voor en na de koop van een pup ook goed te woord te kunnen staan, heb ik uiteraard de nodige kynologische kennis opgedaan. Want alleen passie en liefde voor honden en ons ras is in mijn ogen niet voldoende. Naast de cursussen/workshops om gedragstraining te mogen geven, heb ik mijn Kynologische diploma’s via de Raad van Beheer ook met goede uitslagen behaald.
Kynologische Kennis 1:

Vakken
De vakken die in deze opleiding aan bod komen zijn de volgende:

 • Structuur, werkwijze van de georganiseerde kynologie en huisvestingsregels (Kynologisch Reglement);
 • Rassenkennis
 • Voedingsleer
 • Voortplanting;
 • Gedragsleer;
 • Erfelijkheidsleer
 • De in de kynologie gehanteerde terminologie;
 • Gezondheidsleer en verzorging.
Kynologische Kennis 2:

Vakken
De vakken die in deze opleiding aan bod komen zijn de volgende:

 • Cytologie;
 • Anatomie;
 • Fysiologie;
 • Erfelijkheidsleer (voortzetting van de KKI);
 • Bewegingsleer;
 • Embryologie
 • Reglementen betreffende het keurmeesterambt
Exterieur en Bewegingsleer:
De cursus bestaat uit een theorie en een praktijkgedeelte. De theorie behandelt de bio-dynamica van de hond, zowel in stand als in gangen. Er wordt dieper ingegaan op de bewegingsleer, waarvan de basis in de cursus Kynologische Kennis II is gegeven.   U wordt getraind om te beoordelen hoe het gangwerk van een hond eruit  ziet. Het gaat hier niet om de beoordeling van een bepaalde rashond, maar van de hond in het algemeen, zoals deze conform de standaardregels eruit zou moeten zien. De theorie wordt in de praktijk toegepast. Tijdens de praktijkles wordt een live hond besproken wordt. De cursisten leren op deze wijze het gangwerk van de hond te beoordelen maar ook te motiveren waarom de hond een bepaald gangwerk vertoont.

– Op 6 juni 2010 ben ik ook geslaagd voor mijn “Richterschein” in Duitsland

– Op 16 december 2019 ben ik geslaagd voor de BKD-cursus van de KNPV