DEGENERATIEVE MYELOPATHIE

Als pupkoper van een oudduitse herdershond moet u zich ervan bewust zijn
dat Degeneratieve Myelopathie (DM) kan voorkomen in de oudduitse herder populatie.

Artikelen over DM:

Artikel van de Universiteit Gent klik hier

Artikel Dogzine: DM testen hoe zit dat nou echt

Artikel Duitseherder DB klik hier

Tekst overgenomen van de website verenigin Duitse herders (VDH):
Veel aandacht is er in de media voor degeneratieve myelopathie (DM): er is een aanleg-gen gevonden die verantwoordelijk zou kunnen zijn voor verlammingsverschijnselen door aantasting van ruggemergszenuwen.

Ten onrechte worden honden die het gen dragen in dubbele vorm, betiteld als zieke honden. Echte klinische lijders zijn honden die de verschijnselen gaan vertonen en waarvan na overlijden ook officieel vastgesteld kan worden dat DM als oorzaak genoemd kan worden van de problemen. Gelukkig zijn die honden zeer zeldzaam omdat het niet alleen een typische ouderdomsziekte is, maar ook andere afwijkingen kunnen leiden tot dezelfde verschijnselen. Er zijn gevallen bekend van honden die vrij zijn van de DM aanleg-genen maar toch als zodanig gediagnosticeerd worden na het post-mortem laboratoriumonderzoek.
Om te voorkomen dat teveel fokdieren uitgesloten gaan worden en er teveel verwantschapstoename binnen het ras gaat optreden, is screening op DM-aanleggenen niet verplicht maar aanbevolen. Bij een grootscheeps onderzoek in Duitsland is inmiddels vastgesteld wat de werkelijke incidentie is. Ook daar zijn geen verplichte fokeisen gesteld om verdere beperking van de genenpool te voorkomen met alle nadelige gevolgen van dien.