De nestplanning voor 2023 is nog niet bekend.
We hopen in het voorjaar weer een nestverwachting te hebben.
Onder de menuknop planning zal t.z.t. de nestverwachting te zien zijn.